Бог е програмист, а душите ни – неговите програми?

Има теория, че душата – това е просто информация за нашата идентичност, която е записана на някакъв носител. Какъв?
Сега учените експериментират с така наречените квантови компютри, в които носители на информация са елементарни частици.

В бъдеще те трябва да увеличат мощността и скоростта на компютърните системи до свръхниво. Още сега в много малък обем може да се побере огромен поток от информация. Ученият Сет Лойд от Масачузетския технологичен институт твърди, че най-мощно ще стане устройството, което ще включва всички частици във Вселената, а тези протони, неутрони, електрони и други малки неща, според учения са някъде 10 на 90-та степен.

И ако тези частици са били задействани в момента на Големия взрив, те вече са извършили 10 на 120 -та степен логически операции. Това е толкова много, че дори не може да си представите. За сравнение, всички компютри по време на цялото свое съществуване са извършили по-малко от 10 на 30-та степен операции. А цялата информация за един човек с индивидуалните му особености са записани на 10 на 25-та степен бита.

И тогава Лойд си помислил: „Какво, ако Вселената – това е нечий компютър“? Тогава, разсъждава той, всичко, което е вътре в нея, включително и ние – сме част от изчислителния процес. Или негов продукт … Така че, някъде трябва да има и един програмист.
Следвайки компютърната логика на Лойд, може да се предположи, че изначално в човек се инсталира не просто информация под формата на душа, а програма.

Особена – която може да се самообучава и да се самоусъвършенства. Благодарение на какво се предава, а след това се отнема, ние не знаем. Както не са намерени и носителите на натрупваната информация, която изглежда не изчезва без следа. Но за да се инсталира у човека душа- програма, явно не е необходимо много място. Една единствена хромозома е напълно достатъчна.

Може би има тя е някъде близо до носителите на генетичния код? И ако Вселената е един голям компютър, значи всички ние може да сме записани завинаги в неговата база данни. А  в момента на смъртта се изпраща „Съобщение“ към новата електронна поща …

Източник: Непознато

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Методът на Файнман: 3 стъпки за да овладеете всеки предмет

Лауреатът на Нобелова награда за физика Ричард Файнман (на снимката) формулира  алгоритъм за обучение, който помага по-бързо и по-дълбоко да се разбере  всяка тема. Аз не винаги съм бил добър ученик. На централно място в обучението си поставях количеството време, което беше посветено на него. И тогава открих нещо, което промени живота ми. Известният лауреат на Нобелова награда за физика ...