12 мита на капитализма

Редактор-2

Капитализмът в неолибералния си вариант е изчерпан: финансовите акули не искат да губят от печалбите си, а  основната тежест на дълговете се прехвърля на пенсионерите азкрад аот инфом акс и бедните. В Стария свят броди призракът на „Европейската пролет“ и противниците на капитализма обясняват  на хората как се унищожава живота им –  статия на португалски икономист Guilherme Alves Coelho.

Добре известният израз, че всеки народ има такова правителство, което заслужава – не е толкова верен. Хората могат да бъдат азкрад аот инфом акс измамени и главите им размътени с агресивна пропаганда, формираща модели на мислене, а след това лесно да бъдат манипулирани. Лъжите и манипулациите  днес са във вида на оръжия за масово унищожение и потискане на хората и са толкова ефективни, колкото и традиционните методи за водене на война. В много случаи, азкрад аот инфом акс те се допълват взаимно. И двата метода се използват за постигане на победа на изборите и унищожаване на непокорните държави.

Има много начини за обработка на общественото мнение, в които идеологията на капитализма е била приземена и сведена до митове. Това е комплекс от фалшиви истини, които повтаряни милиони пъти азкрад аот инфом акс в продължение на много поколения са се превърнали в неоспорима истина.

Те са предназначени да представят капитализма като надежден  и заслужаващ подкрепата и доверието на масите. Тези митове се разпространяват и пропагандират с медийни инструменти, образователни институции, семейни традиции, от представители на църкви и др. Ето и най-разпространените митове.

Мит азкрад аот инфом акс 1. При капитализма всеки може да стане богат,  ако работи много и добре.

Капиталистическата система автоматично ще обезпечи на човека богатство, ако той работи добре. У работника несъзнателно се формира илюзорна надежда, но ако тя не се реализира,  след това той трябва да обвинява само себе си. В действителност, в азкрад аот инфом акс условията на капитализма, вероятността за успех, без значение колко много може да сте работили, е като лотария.

Състоянията, с редки изключения, не се създават с усилена работа, а са в резултат на измами и липса на разкаяние у онези, които имат  по-голямо влияние и власт. Мит е, че успехът е азкрад аот инфом акс резултат от усилена работа, която, заедно с малко късмет и добра доза вяра,  зависи само от способността за предприемачество и конкурентоспособност на всеки. Този мит  образува около себе  си система, на която се опира. За това работи и религията, особено протестантската.

Мит 2. Капитализмът създава богатство и просперитет за всички

азкрад аот инфом акс

Натрупаното богатство в ръцете на малцинството, рано или късно ще се преразпредели  между всички. Целта е да се даде възможност на работодателя да натрупа състояние, без да му се задават въпроси как го е направил. При това се поддържа надеждата, че рано или късно работниците ще бъдат възнаградени за своята азкрад аот инфом акс работа и отдаденост.

В действителност още Маркс прави извода, че крайната цел на капитализма не е разпределението на богатството, а  неговото натрупване и концентрация. Разширяващата се пропаст между богатите и бедните в последните десетилетия, особено след установяването на върховенството на неолиберализма, доказа точно обратното. Този мит е един от най-разпространените азкрад аот инфом акс по време на фазата на „социалните грижи“ в следвоенния период, и е работил върху основната задача – унищожаването на социалистическите страни.

Мит 3. Всички сме в една лодка

В капиталистическото общество няма класи, така че отговорността за провалите и кризите също пада върху  всички, и следователно всички трябва да  плащат. азкрад аот инфом акс Целта е да се създаде комплекс за вина у  работниците, което позволява на капиталистите да  увеличават  приходите си, а  разходите да прехвърлят на народа.

В действителност, отговорността е изцяло на елита, състоящ се от милиардери, който подкрепя властите и се винаги се радва на големи  привилегии в данъчното облагане, търгове, азкрад аот инфом акс финансови спекулации, офшорни зони, шуро-баджанащина и т.н. Този мит се налага от елитите за да избегнат отговорността за тежкото положение на народа и да се вмени на него задължението да плати за грешките.

Мит 4. Капитализмът – това е свобода

Истинската свобода може да се постигне в условията на капитализма, азкрад аот инфом акс с помощта на така наречената „пазарна саморегулация.“ Целта е да се направи нещо като религия от капитализма, където е всичко се приема само на доверие, и да се лишат хората от правото на участие при вземането на макроикономически решения.

Наистина, неограничена свобода при вземането на решения – това е пълна азкрад аот инфом акс свобода, но тя е дадена само на един тесен кръг от силните в света, а не на хората, дори и не и на структурите на властта. По време на срещите на върха, на форуми, в тесен кръг зад затворени врати, ръководителите на големите компании, банки и мултинационални корпорации  вземат важни азкрад аот инфом акс финансови и икономически решения в  стратегически и средносрочен план.

Пазарът   по този начин не се саморегулира, той е манипулиран. Този мит е бил използван за оправдаване, например, намесата във вътрешните работи на не-капиталистическите страни, като се основава на твърдението, че те нямат свобода, а  има правила.

Мит 5. Капитализмът – азкрад аот инфом акс това е демокрация

Само при капитализма има демокрация. Този мит, който плавно следва от предишния, е създаден, за да се предотврати обсъждането на други модели на социална организация. Твърди се, че всички те  са диктатури. Става дума за присвояването на  капитализма на такива понятия като свобода и демокрация, като по азкрад аот инфом акс този начин се изкривява  тяхното значение.

В действителност, обществото е разделено на класи, а богатите, които са свръхмалцинство, доминират над всички останали. Тази  капиталистическа „демокрация“ не е нищо друго, освен прикрита диктатура, а „демократичните  реформи“ са обратния процес за постигане на напредък. Подобно на предишния, този мит също така служи азкрад аот инфом акс като извинение да се критикуват и атакуват не-капиталистическите страни.

Мит 6. Избори – синоним на демокрацията

Изборите са синоним на демокрацията, която, всъщност, така  се ограничава. Целта е да се клеветят и демонизират и за да се предотвратява  обсъждането на други политически и избирателни системи, в които лидерите  се определят азкрад аот инфом акс от различни от буржоазните,  избори, например, в зависимост от възрастта, опита, популярността на кандидатите.

В действителност, тази  капиталистическа система манипулира и подкупва , гласът е условен термин, а изборите – само формален акт. Този прост факт, че винаги изборите  печели представител на буржоазното малцинство,  демонстрира тяхната непредставителност. Митът, че там, азкрад аот инфом акс където има  буржоазни избори, има  демокрация, е един от най-вкоренените , приемани за даденост, дори в някои леви партии и сили.

Мит 7. Редуването на власт на азкрад аот инфом акс партиите е наличие на  алтернатива

Буржоазните партии, които периодично се заместват във властта  имат алтернативни платформи. Целта е да се увековечи  капиталистическата система в рамките на управляващата класа, да се захранва мита, че демокрацията се свежда до избори.

В действителност е очевидно, че системата на двупартийно или многопартийно парламентарно  устройство азкрад аот инфом акс – това е еднопартийна система. Това са две или повече фракции в една политическа сила, те се сменят  една след другa, симулирайки партии с алтернативна политика. Хората винаги ще изберат  агент на системата, защото са убедени, че това не е така. Митът, че буржоазните партии имат различни платформи и дори азкрад аот инфом акс са опозиционни, е един от най-най-важните, той постоянно се обсъжда, за да може капиталистическата система да работи.

Мит 8. Избраният политик представлява гражданите и следователно може да вземе решение  вместо тях

Политикът  след изборите вече е с правомощия, дадени му хората, и управлява както си иска. Целта на този мит азкрад аот инфом акс е да се захранват хората с празни обещания и да се скрият реалните мерки, които ще бъдат приложени на практика. Всъщност избраният не изпълнява това, което е обещал, или, още по-лошо, започва да прилага недекларирани мерки, често  противоречащи на декларираните и дори неКонституционни.

Често такива политици, избрани с активно малцинство, азкрад аот инфом акс в средата на мандата си достигат минимална  популярност. В тези случаи загубата на представителност не води до промяна на политиката по конституционен път, напротив, води до дегенерация на капиталистическата демокрация в реална или прикрита диктатура. Системната практика за фалшифициране на демокрацията при капитализма, е една от причините за нарастването на азкрад аот инфом акс броя на тези, които не гласуват.

Мит 9. Няма алтернатива на капитализма

Капитализмът не е съвършен, но това е единствената възможност за икономическа и политическа система, и следователно най-подходящата. Целта е да се избегне изучaването и публичност на всички други системи и методи, включително силовите, за отстраняване на конкуренцията.

Всъщност, азкрад аот инфом акс има и други политически и икономически системи, както и най-известната – научния социализъм. Дори в рамките на капитализма, има варианти на южноамерикански „демократичен социализъм“ или европейски „социалистически капитализъм.“ Този мит е предназначена да плаши хората, за  да се предотврати обсъждането на алтернативи на капитализма и да се гарантира единодушие.

Мит азкрад аот инфом акс 10. Икономията генерира богатство

Икономическата криза се дължи на излишък от твърде много облаги за работещите. Ако те се  отстранят, това ще спести разходи на  държавата и страната ще стане богата. Целта – да се прехвърлят на   публичния сектор, в това число и на  пенсионерите, отговорностите за изплащането на дълговете азкрад аот инфом акс на капиталистите.

Да се заставят хората да приемат бедността с аргумента, че това е само временно. Той е предназначен също така да улесни  и приватизацията на публичния сектор. Хората се  убеждават, че се икономисва за „спасение“, без да се споменава, че това се постига с  приватизацията на най-печелившите сектори, чиито азкрад аот инфом акс бъдещи приходи ще бъдат загубени. Тази политика води до намаляване на държавните приходи и до намаляване на обезщетения, пенсии и облекчения.

Мит 11. Колкото по-малко държава, толкова по-добре

Частният сектор управлява по-добре от обществения. Целта е  да „подслади хапчето“ за икономии, за да се улесни приватизацията на активи и услуги. азкрад аот инфом акс Това допълва предходния мит. В действителност, като правило, ситуацията  след приватизацията винаги е по-лоша за работниците заради повишения натиск върху данъкоплатеца, а  обезщетения и пенсии се намаляват.

От капиталистическа гледна точка  управлението на публичния сектор е просто възможност за бизнес. Капитализмът няма нищо общо със социалната справедливост. Този мит е азкрад аот инфом акс един от най-„идеологическите“ митовете на нео-либералния капитализъм. Страната трябва да се управлява от частния бизнес, а правителството само да го подкрепя.

Мит 12. Настоящата криза на капитализма е  краткосрочна и ще бъде решена за доброто на хората

Настоящата финансова и икономическа криза е нормална циклична криза на капитализма, а не азкрад аот инфом акс на системата, и няма да доведе до нейния крах. Целта, на първо място, е финансовият капитал, който се е превърнал в лихвар – да продължава да плячкосва държавата и използва хора. Това е и средство да остане на власт.

Само че в действителност, и според Маркс, това което се случва азкрад аот инфом акс днес, е системна криза на капиталистическата система, което означава растеж  на противоречията между общественото производство и частното присвояване на печалбата, и е неразрешима. Някои капиталистически теоретици, включително „социалисти“ и  социалдемократи твърдят, че капитализмът ще бъде в състояние да оцелее, ако се промени.

Те твърдят, че кризата се дължи на грешки азкрад аот инфом акс на политици, алчни банкери и спекуланти, или на липса на идеи у лидерите и механизми за разрешаване на конфликти. Само че това, което виждаме днес – е постоянно влошаване на стандарта на живот на хората, без никаква надежда за подобрение. Капитализмът умира, но това ще бъде бавен процес с големи азкрад аот инфом акс лишения за хората. Нашата задача е да допринесем за неговото отстраняване.

Guilherme Alves Coelho
Odiаrio – Portugal

Още по темата:

Еврокомисар Московиси: С банковата тайна в Европа е приключено!

  В Европа  повече няма банкова тайна,  всяка открита, например, в азкрад аот инфом акс Швейцария, сметка,  веднага известна на данъчните власти, заяви еврокомисарят по икономиката и финансите Пиер Московиси. “С банковата тайна в Европа е свършено.  Ако някой има сметка в Швейцария, става  …

Read More »

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Какъв плод сте вие според вашия зодиакален знак: Лъв - Дуриан...

Капитализмът в неолибералния си вариант е изчерпан: финансовите акули не искат да губят от печалбите си, а  основната тежест на дълговете се прехвърля на пенсионерите азкрад аот инфом акс и бедните. В Стария свят броди призракът на „Европейската пролет“ и противниците на капитализма обясняват  на хората как се унищожава живота […]