Don't Miss
Home / АРМАГЕДОН / Официалното пророчество за апокалипсиса

Официалното пророчество за апокалипсиса


 
 Глобалното затопляне ще предизвика повсеместни конфликти, ще принуди милиони хора да станат бежанци и ще  унищожи световната икономика.

Това е най-изчерпателното проучване на последиците от изменението на климата, пише The Independent, позовавайки се на предварителния вариант на доклада на Междуправителствената експертна група по изменението на климата на Обединените азкрад аот инфом акс нации (IPCC) . Документът е  вторият от трите планирани доклади от организацията, и  ще бъде официално публикуван в края на март, пояснява  журналистът Том Боудън.

„Затоплянето ще се превърне в колосална тежест за нашата планета : това ще принуди хората към масова миграция, особено в Азия, както и ще увеличи азкрад аот инфом акс риска от въоръжени конфликти“ – преразказва доклада  вестникът . Текстът е  изготвен от стотици авторитетни учени и се основава на хиляди научни изследвания.

Вестникът цитира конкретни прогнози: поради изменението на климата, средният добив ще  намалява с 2% на всеки 10 години до края на XXI век. “ И това в азкрад аот инфом акс момент, когато търсенето на храни се повишава рязко.  В резултат броят на недохранените деца ще се увеличи с около 20% “ – се казва в статията .

Затоплянето има и други неблагоприятни за здравето ефекти: горските пожари и топлинните вълни ще зачестят, ще се увеличи рискът от инфекции, които се азкрад аот инфом акс предават чрез храната и водата.

До края на XXI век „стотици милиони хора ще бъдат засегнати от наводнения на крайбрежията и ще станат бежанци , поради загуба азкрад аот инфом акс на суша“ – се казва в доклада. Най-много хора ще пострадат в Източна , Югоизточна и Южна Азия.

Ако глобалните температури се повишат средно с 2,5%  над „прединдустриалните нива“, както смятат експертите,  загубите за световната икономика като цяло ще са от 0.2 до 2%.

азкрад аот инфом акс

Изменението на климата косвено ще увеличи риска от „граждански войни, разпри и въстания тъй като ще се изострят техните движещи сили – бедност и икономически сътресения“ – се казва в статията.

Сериозна заплаха азкрад аот инфом акс се задава над териториалната цялост на островните държави и други страни, които са уязвими от повишаване на морското равнище. Промяната в морската ледена покривка, водни ресурси  и миграция на промишлените риби,  може да изостри конкуренцията между държавите.

„В повечето сухи  субтропични региони значително ще намалеят възстановяемите запаси от вода на азкрад аот инфом акс повърхността и във вътрешността на Земята – се казва в доклада. С други думи , конкуренцията за водните ресурси ще се засили . Увеличаване се и  опасността от изчезване на сухоземни и сладководни флора и фауна.

Източник : Independent

Още по темата:

А

Знаехте ли, азкрад аот инфом акс че вие сте избрали своята любов много преди да се родите?

Веднъж, много преди да се родите, вие сте го избрали. Вие сте избрали този, който прави времето твърде кратко, за да изкажете  всичко, което чувствате … Този, чиято душа ви ласкае, която вярва във азкрад аот инфом акс вас и ви кара да вярвате …

Read More »

About Roman Kyurdski

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Версия: Според текст в Библията „Благодатният огън“ е чудо от сатана, а не от Бог?

Последната книга на библейския канон се нарича „Откровение“. Тя описва бъдещи събития ...