Адв. Десислава Филипова: ЧСИ-та си докарват до 200 000 лв. от такси, докато помагат на банките да ограбват клиентите си

Редактор-2

Случвало се е банки да вдигат вноските на клиентите си за кредити двойно – от 500 на 1000 лв. Съдът е длъжен да осигури служебен защитник азкрад аот инфом акс на потребителя, без той да се занимава с въпроса, дали има в договора си т.нар. неравноправни клаузи. Някога държавното съдебно изпълнение не беше ефективно. Трябва да се запази моделът – да има и държавни, и частни съдебни изпълнители. Над ЧСИ-тата трябва да има по-голям контрол, тъй като в момента работят само азкрад аот инфом акс 11 инспектори към Министерството на правосъдието, каза пред BIG5 адвокат Десислава Филипова.


– Г-жо Филипова, бяхте на изслушване в Брюксел по повод проблемите с частните съдебни изпълнители. Каква беше темата? 

– Изслушването в Брюксел беше по три петиции, които касаеха една и съща тема за несъответствието азкрад аот инфом акс на реда, по който банките в България съдят своите клиенти. Става дума за прословутия член 417 по ГПК и правото на Европейския съюз. Този член дава възможност на банките първо да си извадят изпълнителен лист, да образуват изпълнително дело срещу клиентите си и чак след това да се стигне до азкрад аот инфом акс нормален процес само ако кредитополучателят оспори дълга. Нормалният процес протича точно обратното. Страните, които спорят се явяват на съд, сочат доказателства, правят се експертизи, водят се свидетели. Чак като приключи делото, страната, която го е спечелила си вади изпълнителен лист. В България се създава една презумпция за вина. Ако имаше азкрад аот инфом акс подобна норма в Наказателния кодекс за престъпление, тя щеше да гласи „застреляй го, а после ще съдим и ще преценим дали е виновен“. Изпълнителното дело си тече в същото време с нормалното дело, ако се стигне до такова, разпродава се имущество на клиента на банката, блокират му се сметките и азкрад аот инфом акс заплатите. Реално по тази причина той не може да води и дело, защото няма финансовите средства.

– Как стоят нещата по подобни казуси в останалите страни от Европейския съюз?

– Съдът е длъжен да осигури служебен защитник на потребителя, без той да се занимава с въпроса, дали има в договора азкрад аот инфом акс си т.нар. неравноправни клаузи. Те се налагат от търговците на по-слабата страна по начина, по който търговецът си присвоява права в свой интерес. Няма такова ограничение в ЕС, както е в нашето право, което дава много кратък срок на оспорване. По нашите закони става дума за две седмици, в които азкрад аот инфом акс може да си потърсите правата и да настоявате за истинско дело. Според законите на ЕС в рамките на давностния срок потребителят може да се защити. Друго грубо противоречие е, че в България, независимо от неравноправните клаузи в договорите, започва изпълнение. В ЕС няма подобно нещо. Правосъдието е особено чувствително по азкрад аот инфом акс отношение на продажбата на единствено жилище на кредитополучател. Подобна процедура не трябва да се изпълнява, докато не приключи един нормален съдебен процес. Съдът трябва да се занимава служебно с проверка, но нашите съдилища масово не познават правото на Европейския съюз, не могат да се ориентират коя клауза е неравноправна, да азкрад аот инфом акс не се стига до изпълнение преди да приключи нормалното дело и потребителят да не е ограничен с толкова кратък срок да се обърне към съда за защита за това, че са му натрапени такива клаузи.

– По какъв начин банките ограбват клиентите си?

азкрад аот инфом акс

– Банките ограбват клиентите си чрез два типа клаузи. Първата масова хипотеза при старите договори за кредити беше банките да вдигат когато си искат лихвата. Този произвол беше прекратен, след като се намесихме и азкрад аот инфом акс кредитополучателите спечелиха много от делата срещу тях. На практика банката, отпускайки кредит, чрез органите си за оценка на риска е оценила както риска, така и очакваната печалба. Т.е., включена е една твърда надбавка към лихвата. Ставаше въпрос за една черна дупка, а хората в същото време не знаят какво може азкрад аот инфом акс да ѝ включи банката като „добавки“ към задълженията. Имало е случаи, при които още в първия месец лихвата се е вдигала. Човек си е направил в същото време бюджет и знае какви са му възможностите. Например е изчислил, че месечно може да погасява 500 лева. Случвало се е банките да азкрад аот инфом акс вдигат сумата над 1000 лева. По този начин човек насилствено е превърнат в длъжник, защото банката веднага може да извади изпълнителен лист, докато в същото време тя е нарушавала закона. Става въпрос за т.нар. неравноправна клауза, която се забранява от правото на европейския съюз. Отделно има хора, които не си азкрад аот инфом акс познават правата. Малцината, които стигат до съд, се доказват неравноправните клаузи, които са забранени от правото на ЕС. Всичко обаче вече е свършило. Лицето не може да си върне имотите. То трябва да води ново дело.

– Какво се случва обаче когато частните съдебни изпълнители търсят човек, който е азкрад аот инфом акс извън страната и си е смели телефона?

– Когато едно лице не може да бъде намерено, за да бъде съдено, трябва да има т.нар. залепване на уведомление. В закона с течение на години се въведоха гаранции и назначаване задължително на служебен адвокат. При частните съдебни изпълнители проблемът е друг. Основните азкрад аот инфом акс им работодатели са банките. Съответно имат много висока тарифа, въпреки че беше намалена миналата година. Отделно има квоти. Т.е., има един служебен изпълнител на 30 000 души. Няма конкуренция и баницата се разпределя между няколко лица. Въпреки че имат гарантирани високи доходи, алчността ги завладя. Започнаха да правят най-различни схеми, азкрад аот инфом акс за да надписват сметките. Дори и лицето да си е на адреса, се правят всякакви врътки то да не разбере, че са го „търсили“, за да го уведомят, че има изпълнително дело срещу него.

– Какви са схемите, с които въпросните ЧСИ-та мамят хората?

– Например ви продават недвижимия имот. азкрад аот инфом акс Спират ви изпълнителното дело на предпоследния ден, преди да приключи едномесечният срок за приемане на наддавателни приложения. След 2-3 месеца го възобновяват, но ден преди да ви продадат имота. За този един ден може да не видите обявлението за продажбата на имота си. Съответно той се купува от „избран“ човек. азкрад аот инфом акс Това беше променено миналата година. Другият случай е свързан със заплатата. Частният съдебен изпълнител налага запор. Когато работодателят каже, че не може да изплаща сумата, частният съдебен изпълнител го заплашва, че ще запорира и неговите сметки. Работодателят може да се обърне към съда и да каже, че незаконно са му азкрад аот инфом акс блокирани сметките, но през това време ще го фалират. Другата схема е свързана с цесиите. Раздробява се един дълг от 1000 лв., например. Това го правят частните съдебни изпълнители с играчите в схемата. Дългът се разделя на по десет лева и се прехвърля на други лица. Образуват се изпълнителни дела азкрад аот инфом акс за всеки тези десет лева от тези хиляда, за което си пишат такси. И юрисконсултът, за която е играч, и частният съдебен изпълнител. По тази схема един частен съдебен изпълнител си беше написал 200 000 лева от такси. Миналата година малко има сложихме спирачка, но на ЧСИ-тата се даде огромна азкрад аот инфом акс държавна власт. Обществото ни не е зряло да има частно съдебно изпълнение.

– Може ли да се реши подобен проблем, ако процедурите, които извършват частните изпълнители минат в ръцете на държавата?

– Някога държавното съдебно изпълнение не беше ефективно. Трябва да се запази моделът – да има и държавни, и азкрад аот инфом акс частни съдебни изпълнители. Над ЧСИ-тата трябва да има по-голям контрол, тъй като в момента работят само 11 инспектори към Министерството на правосъдието. Те трябва да проверяват освен това нотариуси, съдии по вписванията и синдици. Т.е. 11 души трябва да контролират 2000. Задължително трябва да се направи софтуер. Като се извадят азкрад аот инфом акс на светло частните съдебни изпълнители, няма да има толкова много злоупотреби.

Интервю на Васил Василев, BIG5

Публикувано от bultimes.com: https://bultimes.com/%d0%90%d0%b4%d0%b2-%d0%94%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%a4%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%a7%d0%a1%d0%98-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%80/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

От 5 до 7 юли 2018 г. Меркурий е в конфронтация с Марс. На кои знаци няма да им върви и от какво да се пазят?

Случвало се е банки да вдигат вноските на клиентите си за кредити двойно – от 500 на 1000 лв. Съдът е длъжен да осигури служебен защитник азкрад аот инфом акс на потребителя, без той да се занимава с въпроса, дали има в договора си т.нар. неравноправни клаузи. Някога държавното съдебно изпълнение не […]