Уморете раковите клетки с глад, за да убиете рака, преди той да ви убие вас!

Roman Kyurdski

Най- ефективният начин за борба с рака е – да се уморят раковите клетки с глад, като така бъдат лишени от веществата, от които се нуждаят за възпроизвеждането си! Същото важи и за вирусите! Без значение какви са! След десетилетия твърдения, че химиотерапията е единственият начин да се опитате („опитате“ […]