Bloomberg: Светът ще бъде обхванат от революции след пандемията от коронавируса

Редактор-2

Кризата, предизвикана от COVID-19, има много по-голямо въздействие върху бедните, отколкото върху другите, така че могат да се очакват протести и дори революции. Най-измамното клише за коронавируса стана твърдението, че той е заплаха, която е еднаква за всички хора. Но всъщност това не е така – нито от медицинска гледна […]